Språkutvalget for samiske språk

Samvittighetsutvalget

Samvittighetsutvalget skal utrede etiske og praktiske forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten i arbeidslivet. De skal legge frem en bred analyse av den plassen samvittighetsfrihet har, og skal ha, i norsk arbeidsliv.

Samvittighetsutvalget ledes av professor Bjørn Kåre Myskja og består av fagpersoner innen etikk, jus og menneskerettigheter. Utvalget ble oppnevnt av Solberg-regjeringen 13. mars 2015, og skal legge frem sin utredning innen 1. september 2016.

Pressemelding om oppnevnelsen av utvalget

Innlegg om temaet

«Du kan da bare si opp!», av Bjørn Myskja

Valgets kval, av Einar Øverenget