Språkutvalget for samiske språk

Samvittighetsutvalget

Samvittighetsutvalget skal utrede etiske og praktiske forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten i arbeidslivet. De skal legge frem en bred analyse av den plassen samvittighetsfrihet har, og skal ha, i norsk arbeidsliv.

Samvittighetsutvalget ledes av professor Bjørn Kåre Myskja og består av fagpersoner innen etikk, jus og menneskerettigheter. Utvalget ble oppnevnt av Solberg-regjeringen 13. mars 2015.

Utvalget overleverte sin utredning til arbeids- og sosialministeren 6. september 2016. Les nyhet om overrekkelsen og se bilder her (regjeringen.no).

Les NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet her (regjeringen.no).

 

Innlegg og artikler

«Samvittighetsfrihet er retten til å få være den man er» (aftenposten.no), kronikk av Bjørn K. Myskja (utvalgsleder) og Morten Magelssen (utvalgsmedlem)

«Vil ikke ha svin på samvittigheten» (PDF), intervju med Bjørn K . Myskja i Dagens næringsliv (publisert med tillatelse fra DN)

«Med god samvittighet» (dagsavisen.no) av Hege Ulstein, Dagsavisen

«Fellesverdier 
og samvittighetsfrihet» (verdidebatt.no), kronikk av Ingvill Thorson Plesner og Tine Eidsvaag (utvalgsmedlemmer)

«La ledige si nei» (dagsavisen.no) intervju med utvalgsleder Bjørn K. Myskja i Dagsavisen

«Råder Nav til å myke opp dagpenge-nei» (vl.no), intervju med utvalget i Vårt land

«– Arbeidsgiver har siste ordet i reservasjonssaker» (vl.no), intervju med utvalgsleder Bjørn K. Myskja i Vårt land

«Utvalg sier foreløpig nei til ny reservasjonslovgivning» (vl.no)

«Har utredet dilemmaer om samvittighetsfrihet» (menneskeverd.no), intervju med utvalget

«Du kan da bare si opp!», av Bjørn K. Myskja (utvalgsleder)

Valgets kval, av Einar Øverenget (utvalgsmedlem)