Språkutvalget for samiske språk

Kontaktinformasjon

Samvittighetsutvalget
Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep 0030 Oslo

Telefon: 22 24 85 00

Send e-post til samvittighetsutvalget@asd.dep.no