Språkutvalget for samiske språk

Medlemmer

Bjørn Kåre Myskja, professor ved NTNU (leder)

Tine Eidsvaag, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Morten Magelssen, lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Ingvill Thorson Plesner, seniorrådgiver ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Einar Øverenget, filosof, førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark og leder av ACTIVA Humanistisk Akademi