Språkutvalget for samiske språk

Valgets kval

Av Einar Øverenget, filosof og medlem av Samvittighetsutvalget

(Dette innlegget sto først på trykk i Dagbladet Magasinet. Publisert med tillatelse fra Dagbladet).

”Du bør lytte til din samvittighet”. Mange vil nok umiddelbart kunne slutte seg til den oppfordringen. Mange har kanskje også oppfordret sine barn til å gjøre nettopp det. Men hva vil det si å lytte til sin samvittighet? Hva om det innebærer at du ikke kan utføre arbeidsoppgaver du er pålagt å utføre? Hva om det innebærer at du ikke kan holde deg innenfor lovverket? Ja, hva om det krenker andre mennesker? Bør du fortsatt lytte til din samvittighet?

Jeg har tidligere skrevet om abortmotstanderen Børre Knudsen i denne spalten. Jeg er ikke i tvil om at han lyttet til sin samvittighet – og jeg er heller ikke i tvil om at han ble imøtegått av mennesker som også lyttet til sin samvittighet. Selv om oppfordringen om å lytte til sin samvittighet umiddelbart virker både klok og overbevisende, representerer ikke oppfordringen nødvendigvis løsningen på en konflikt. Den kan like gjerne være innledningen til en konflikt.

I arbeidslivet kan dette vise seg å være svært aktuelt. Det er ikke vanskelig å nevne eksempler på konflikter som kan oppstå når ansatte opplever at de av samvittighetsgrunner ikke kan utføre oppgaver som følger med jobben. Hva med de lærerne i Sandefjord som nektet å bruke kommunens skjema for vurdering av skoleprestasjoner fordi de mente vurderingen var skadelig for elevene. Er det akseptabelt eller bør arbeidsgiver i en slik situasjon kunne kreve at de utfører den jobben de er pålagt.

Hva om politifolk som selv er motstandere av de såkalte monstermastene hadde nektet å fjerne ulovlige demonstranter som forsøkte å hindre utbyggingen. Burde de få fritak for det av samvittighetsgrunner? Er det god nok grunn å hevde at de selv sympatiserer med demonstrantene?

Noen ganger forsøker man aktivt å komme mulige samvittighetsgrunner i møte. I den nye loven om omskjæring av gutter står for eksempel det at det ”skal tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep.”

I disse og andre tilfeller er det noen som sier at de ikke vil gjøre deler av jobben sin fordi det strider mot deres samvittighet. De fleste kan nok ha forståelse for det og kanskje også akseptere det, men det er også helt legitime argumenter som går andre veien.

Det mest kjente og kanskje omstridte eksempel på det i dag er debatten knyttet til hvorvidt fastleger kan nekte å henvise til abort. Det er ikke vanskelig, selv for tilhengere av dagens abortlov, å forstå at det for enkelte leger kan oppleves som svært problematisk å henvise til abort. Men selv den argeste abortmotstander må kunne akseptere at det skal være likhet for loven og at det prinsippet utfordres om den enkelte leges personlige overbevisning skal gjøre det vanskeligere for enkelte kvinner å få det de har rett til.

Med andre ord, om vi oppfordrer hverandre til å lytte til samvittigheten kan resultatet raskt bli at vi sitter med et dilemma der gode hensyn står mot hverandre.

Det er ikke vanskelig å begrunne at samvittighetsfrihet er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati. Hvordan skal folket kunne styre seg selv om ikke den enkelte også kan uttrykke og følge sin overbevisning. Derfor regnes også samvittighetsfriheten som en grunnleggende menneskerettighet.

Samtidig kan det ikke være slik at enhver form for personlig overbevisning er tilstrekkelig for å frita en person for arbeidsoppgaver. Det kan heller ikke være slik at de samme overbevisningene uimotsagt skal kunne overprøve resultater av grundige demokratiske prosesser. Og hva med de tilfellene der samvittighet står mot samvittighet? Hva skal vi da gjøre?

Jeg har gleden av å være medlem av et utvalg nedsatt av Regjeringen som skal ta tak i nettopp disse spørsmålene. Det ledes av professor Bjørn Kåre Myskja, og vår oppgave er å forsøke å gi et innspill til gode løsninger for samvittighetskonflikter i arbeidslivet.

Det som imidlertid er avgjørende for vårt arbeid er å ha gode eksempler å bryne oss på. Det kan du spille inn på samvittighetsutvalget.no